Vejthani Hospital | Hospital in Bangkok | Check-up in Bangkok | The Best Private Hospitals in Bangkok | The Best Medical team | Hospital in Thailand
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์
ประจำฝ่าย   :   การพยาบาล
จำนวน   :   หลายอัตรา( Full Time )
อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562 น.

ลักษณะงาน

 1. ต้อนรับ ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ตามมาตรฐาน การบริการที่ดี
 2. ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเพียงพอ และความพร้อมใช้งานของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และของใช้ต่างๆภายในแผนก
 3. ช่วยปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย ภายใต้การควบคุมกำกับดูแล
 4. ช่วยประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง 
2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
5. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเวชธานี  เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ, 10240
เบอร์ติดต่อ 02 734 0000  ต่อ  2907 

หมายเหตุ

กดสมัครผ่าน Link ชั่วคราวได้ค่ะ ---- https://goo.gl/forms/kfU7sML7ep6H27Em1

ช่องทางการสมัครงาน

 • สมัครออนไลน์

  โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบสมัครงาน Online
  ของโรงพยาบาล สมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง

  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วันจันทร์ - ศุกร์ ) เวลา 08.30-11.00 น. และ 13.00-16.00 น. เท่านั้น
 • สมัครผ่านอีเมล์

  แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน
  ส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งหมด