Vejthani Hospital | Hospital in Bangkok | Check-up in Bangkok | The Best Private Hospitals in Bangkok | The Best Medical team | Hospital in Thailand
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก
ประจำฝ่าย   :   บริหารการเงิน
จำนวน   :   3( Full Time )
อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2562 น.

ลักษณะงาน

รับชำระค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการรับชำระ เอกสารแจ้งเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  ตลอดจนการนำส่งเงินรายได้ ชี้แจงและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือการเงิน บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาตรีมีประสบการณ์การทำงานบริการไม่น้อยกว่า 1 ปี

Microsoft Office  , HIS ที่โรงพยาบาลเลือกใช้
สื่อสารภาาาอังกฤษได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 10240

หมายเหตุ

-

ช่องทางการสมัครงาน

 • สมัครออนไลน์

  โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบสมัครงาน Online
  ของโรงพยาบาล สมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง

  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วันจันทร์ - ศุกร์ ) เวลา 08.30-11.00 น. และ 13.00-16.00 น. เท่านั้น
 • สมัครผ่านอีเมล์

  แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน
  ส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งหมด