Vejthani Hospital | Hospital in Bangkok | Check-up in Bangkok | The Best Private Hospitals in Bangkok | The Best Medical team | Hospital in Thailand
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ประจำฝ่าย   :   ปฏิบัติการ
จำนวน   :   3 อัตรา( Full Time )
อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 08 ก.ย. 2560 น.

ลักษณะงาน

 1. ตรวจวิเคราะห์ทาง Molecular ( BML ) / สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
 2. ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามรายงานการตรวจวิเคราะห์ ในระบบอิเลคทรอนิกส์
 3. ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ / อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการฝึกอบรมขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเวชธานี  เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ, 10240
เบอร์ติดต่อ 02 734 0000  ต่อ 2901 (ฝน) 2907 (ส้ม)

หมายเหตุ

กดสมัครผ่าน Link ชั่วคราวได้ค่ะ ---- https://goo.gl/forms/kfU7sML7ep6H27Em1

ช่องทางการสมัครงาน

 • สมัครออนไลน์

  โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบสมัครงาน Online
  ของโรงพยาบาล สมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง

  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วันจันทร์ - ศุกร์ ) เวลา 08.30-11.00 น. และ 13.00-16.00 น. เท่านั้น
 • สมัครผ่านอีเมล์

  แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน
  ส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งหมด