Vejthani Hospital | Hospital in Bangkok | Check-up in Bangkok | The Best Private Hospitals in Bangkok | The Best Medical team | Hospital in Thailand
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ(ชาย)
ประจำฝ่าย   :   บริหารพัสดุ
จำนวน   :   1 อัตรา( Full Time )
อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561 น.

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆเสียหายก่อนจัดส่งถึงมือผู้ใช้  โดย
1.ทำการตรวจรับสินค้า การเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่ามีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ 

2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา 
3. จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 - ปวส. 
2. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด 
3. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
4. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้ 
5. สมารถจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอีเลกทรอนิกส์ ได้ 
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ 
7. มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ และผู้ตามได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเวชธานี  เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว 111 เเขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม.10240
เบอร์ติดต่อ 02-734-0000 ต่อ 2901(ฝน) 2907 (ส้ม)

หมายเหตุ

สามารถกรอกรายละเอียดตาม Link ค่ะ   https://goo.gl/forms/kfU7sML7ep6H27Em1

ช่องทางการสมัครงาน

 • สมัครออนไลน์

  โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบสมัครงาน Online
  ของโรงพยาบาล สมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง

  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วันจันทร์ - ศุกร์ ) เวลา 08.30-11.00 น. และ 13.00-16.00 น. เท่านั้น
 • สมัครผ่านอีเมล์

  แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน
  ส่งมาที่ Email : recruit@vejthani.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2734-0390 ต่อ 2901, 2903
ตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งหมด